fbpx

Ētikas politikas

Šūpuļa skats, kā atbildīga digitālo mediju platforma, kas pieder un kuru pārvalda CHAZ grupas uzņēmums, ir veltīta augstāko ētikas standartu ievērošanai žurnālistikā un satura veidošanā. Mūsu ētikas politika kalpo kā vadlīnijas mūsu redakcijas komandai un līdzstrādniekiem, nodrošinot, ka mēs saglabājam mūsu lasītāju uzticību.

1. Neatkarība un integritāte

Mēs esam apņēmušies ievērot redakcionālo neatkarību un tiekties pēc patiesības. Mūsu lēmumi par saturu tiek pieņemti bez reklāmdevēju, sponsoru vai ārējo ieinteresēto personu iejaukšanās. Mēs saglabājam savas žurnālistikas integritāti, ziņojot objektīvi un bez aizspriedumiem.

2. Precizitāte un pārbaude

Mēs piešķiram prioritāti precizitātei visā mūsu saturā. Mūsu redakcijas komanda pirms jebkādas informācijas publicēšanas veic rūpīgu faktu pārbaudi, avotu pārbaudi un rūpīgu izpēti. Mēs cenšamies ziņot par faktiem patiesi un pārredzami.

3. Taisnīgums un līdzsvars

Mēs nodrošinām godīgu un līdzsvarotu ziņu un notikumu atspoguļošanu. Mūsu mērķis ir sniegt dažādus viedokļus un viedokļus, nodrošinot, ka visām attiecīgajām pusēm ir iespēja atbildēt uz apgalvojumiem vai kritiku.

4. Privātums un jutīgums

Mēs cienām personu tiesības uz privātumu un ievērojam ētikas standartus, ziņojot par personiskiem vai sensitīviem jautājumiem. Mēs izvairāmies no nepamatotas vai nevajadzīgas privātuma aizskaršanas un pievēršam uzmanību traumatiskiem notikumiem.

5. Pārredzamība

Mēs esam atklāti attiecībā uz mūsu īpašumtiesībām, finansējumu un jebkādiem iespējamiem interešu konfliktiem, kas var ietekmēt mūsu saturu. Mūsu lasītājiem ir tiesības uzzināt par mūsu saistību un jebkādām ārējām attiecībām, kas varētu ietekmēt mūsu ziņojumus.

6. Plaģiāts un attiecināšana

Mēs neatbalstām plaģiātu nekādā veidā. Viss saturs, tostarp citāti, dati un informācija, kas iegūta no citām publikācijām vai personām, ir pareizi attiecināts, norādot oriģinālo avotu.

7. Daudzveidība un iekļaušana

Mēs esam apņēmušies nodrošināt daudzveidību un iekļaušanu mūsu saturā un ziņu telpā. Mēs cenšamies pārstāvēt plašu balsu un perspektīvu klāstu, respektējot mūsu lasītāju un globālās kopienas dažādību.

8. Naida runa un diskriminācija

Mēs neciešam naida runu, diskrimināciju vai kūdīšanu uz vardarbību jebkādā veidā mūsu saturā, komentāros vai lietotāju veidotajos iesniegumos.

9. Interešu konflikti

Mūsu redakcijas komandai un līdzstrādniekiem ir jāatklāj visi interešu konflikti, kas var apdraudēt viņu spēju ziņot objektīvi. Mēs veicam pasākumus, lai pārvaldītu un mazinātu šādus konfliktus.

10. Labojumi un atsaukumi

Mēs nekavējoties izlabojam kļūdas un neprecizitātes savā saturā. Būtisku kļūdu vai ētikas pārkāpumu gadījumos mēs izdodam atsaukumus, lai atzītu kļūdu un sniegtu skaidru skaidrojumu saviem lasītājiem.

11. Atbildība un atgriezeniskā saite

Mēs mudinām savus lasītājus sniegt atsauksmes un saukt mūs pie atbildības par mūsu ētikas standartu ievērošanu. Mēs uztveram atsauksmes nopietni un izpētām visas auditorijas izvirzītās bažas.

12. Likumu un noteikumu ievērošana

Mēs darbojamies saskaņā ar visiem piemērojamiem likumiem un noteikumiem, kas saistīti ar žurnālistiku, autortiesībām un tiešsaistes saturu. Mēs cienām intelektuālā īpašuma tiesības un privātuma likumus.

13. Pastāvīgu uzlabošanu

Mēs esam apņēmušies nepārtraukti pilnveidoties un cenšamies būt informēti par ētikas standartiem un paraugpraksi žurnālistikā. Mūsu ētikas politika tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, lai atspoguļotu šos standartus.

Ja jums ir kādi jautājumi, atsauksmes vai neskaidrības saistībā ar mūsu ētiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu ethics@cradleview.net.

CHAZ Group Limited — Cradle View

Translate »